Garwolin cd. - Obiekty powiat garwoliński

KAPLICZKI KRZYŻE KOŚCIOŁY POMNIKI AKTUALNOŚCI
INNE CIEKAWE OBIEKTY W POWIECIE GARWOLIŃSKIM
Kazik Paciorek
Przejdź do treści

Garwolin cd.

miasto Garwolin
Garwolin, skrzyżowanie ul. Stawki i Budzeń. Zdjęcie z 2012 roku, u dołu.
Garwolin, ul. Kościuszki (przy poczcie). Kapliczka św. Barbary z 1813 roku. Zdjęcia u dołu.
Garwolin, ul. Studzińskiego 40, zdjęcia z 2014 roku, u dołu.
Garwolin, ul. Studzińskiego, naprzeciw nru 15, zdjęcia z 2014 roku, u dołu.
Garwolin, skrzyżowanie Targowej i Narutowicza. Na kamieniu jest napis: MIEJSCE POŚWIĘCONE ZMARŁYM Z UL. NARUTOWICZA 1997r. Na miejscu lastrykowego krzyża stał krzyż drewniany, pamiętający Czyszkowskich, który w 1981 roku został przeniesiony na ul. Targową, 50m dalej na posesję p. Jana Packa (patrz pozycję niżej). Zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Garwolin, ul. Targowa, krzyż drewniany, pamiętający Czyszkowskich, który w 1981 roku został przeniesiony ze skrzyżowania (patrz wyżej) na posesję p. Jana Packa. Zdjęcia u dołu.
Garwolin, ul. Targowa 2, zdjęcia z 2015 roku,  u dołu.
Garwolin, ul. Wiejska nr 50. Posesja p. Wągrodzkich. Przedwojenna kapliczka wzniesiona prawdopodobnie przez Czyszkowskich. Zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Garwolin, ul Lubelska naprzeciwko ul. Asnyka, krzyż z 1975. Zdjęcia z 2014 roku, u dołu.
Garwolin, ul. Hufca Orłów, zdjęcia z 2015 roku, u dołu.
  
Garwolin ul. Wiejska. Krzyż stoi przy polnej drodze łączącej ul. Hłaski i Wiejską naprzeciwko domu przy ul. Studzińskiego 1H. Krzyż postawił Sylwester Jończyk na pamiątkę śmierci rosyjskiego żołnierza, który zginął od bomby niemieckiej w 1944 roku. Obecny krzyż postawił w 1972 roku Michał Hrycak. Dzisiaj (luty 2010 rok) droga jest wyłożona płytkami. Zdjęcia z maja 2016, u dołu.
Garwolin, ul. Zarzecze 22, zdjęcia z 2014 roku, u dołu.
Garwolin, ul. Źródlana 30. Zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Garwolin, ul. Źródlana naprzeciwko nru 21. Na lastrykowym krzyżu jest napis: WIERNI KRZYŻOWI JEZUSA CHRYSTUSA 1901 1949 2010. Zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Garwolin, ul. Żeromskiego. Zdjęcia z 2012 roku, u dołu.
Garwolin. W 1998 roku na dawnym trakcie parysowskim, na granicy Garwolina i Nowego Puznowa ustawiono dwa stare krzyże. Zdjęcia z 2014 roku, u dołu.
Garwolin,  ul. Zawady 40, Zdjęcia z 2014 roku, u dołu.
Garwolin,  ul. Zawady 14, Zdjęcia z 2014 roku, u dołu.
Garwolin, Nowe Leszczyny, krzyż z 1977 roku. Stoi  przy polnej drodze odchodzącej od ul. Sławińskiej przy numerze 22, zdjęcia z 2014 roku, u dołu.
Wróć do spisu treści