Łaskarzew miasto - Kapliczki, krzyże, pomniki

KAPLICZKI KRZYŻE KOŚCIOŁY POMNIKI AKTUALNOŚCI
INNE CIEKAWE OBIEKTY W POWIECIE GARWOLIŃSKIM
Kazik Paciorek
Przejdź do treści

Łaskarzew miasto

Miejsca Pamięci Narodowej

 ŁASKARZEW
17 września 1939

Pomnik stoi po prawej stronie drogi od stacji PKP do centrum. Na dole jest napis: PRZECHODNIU POCHYL SIĘ W HOŁDZIE BOHATERSKIM OBROŃCOM ŁASKARZEWA ŻOŁNIERZOM 44 P.P. 13 DP PODLEGŁYM W WALKACH DN. 15÷17 WRZEŚNIA 1939 r. W MIEJSCU ŚMIERCI PPOR. TOMASZA JABŁKOWSKIEGO. SPOŁECZEŃSTWO ŁASKARZEWA 15.IX.1996

 Alejka zdjęcia z 2007

Pomnik stoi po prawej stronie drogi na cmentarz. Pod Orłem jest napis: POLEGŁYM W WALKACH O WOLNOŚĆ POLSKI. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI. W 20 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 1938.

 Gmina

Tablica (odsłonięta w 1959 roku) umocowana jest na budynku Urzędu Gminy

 krzyż katyński
postawiony w 2012 roku z inicjatywy ks. dziekana Edmunda Szarka

 epitafia na kościele, zdjęcia z 2013

 Cmentarz komunalny
 Mogiła z napisem: POLEGLI W OBRONIE ŁASKARZEWA 15-17 IX 1939 jest na miejscowym cmentarzu. Poniżej każdego z 12 hełmów jest metalowa tabliczka z różnymi napisami.
 Na cmentarzu stoi pomnik z napisem: ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYM NA PRZYCZÓŁKU WARECKO-MAGNUSZEWSKIM W 1944 r. „Krzyż, który pojednał ziemię z niebem, niech pojedna ludzi, którzy za sprawiedliwą bili się rzecz”. Łaskarzew dn. 23 października 2005 r. Po obu stronach krzyża stoją dwa kamienie z nazwiskami żołnierzy, którzy zginęli, ich stopniami i datami śmierci.
  Na cmentarzu jest także mogiła z prochami 108  osób zamordowanych w Wanatach.

Zdjęcia u dołu.

 Cmentarz żydowski zdjęcia z 2012
Na kirkucie (cmentarzu żydowskim) we wschodniej części, na wprost bramy znajduje się pomnik ofiar Holocaustu. Na kamiennym bloku umieszczono lastrykową płytę z napisem: "Aby moja głowa była wodą, a oczy źródłem łez. Będę płakał dniem i nocą nad poległymi mojego narodu. Jeremiasz 8/23. Izraelitom z Łaskarzewa i Sobolewa bestialsko zamordowanym w latach Zagłady 1939-1945. Wiekuisty pojmij tą straszliwą zbrodnię. Wieczna sława i wieczny pokój świętym duszom. Ufundował Warszawer Zygmunt przy pomocy Franciszka Kopika".
 Kirkut leży na ul. biskupa Łaskarza niedaleko skrzyżowania z ul. Garwolińską.

 Łaskarzew stacja
 Na przedłużeniu ulicy Kolejowej przy drodze do przejazdu kolejowego na Przyłęk, w lesie, 100 m za skrzyżowaniem na początku lasu z polną drogą na Leokadię, 10 m od drogi po prawej stronie, stoi metalowy krzyż z tabliczką. Zostali tutaj zamordowani przez  hitlerowców Bolesław Kałczyński "Orzeł" i Stanisław Wilczyński "Bystry". O grobie powiedział mi Zenek Krogulec. W 2020 roku pomnik odnowiono.

Wróć do spisu treści