Siennica - Kapliczki, krzyże, pomniki

KAPLICZKI KRZYŻE KOŚCIOŁY POMNIKI AKTUALNOŚCI
INNE CIEKAWE OBIEKTY W POWIECIE GARWOLIŃSKIM
Kazik Paciorek
Przejdź do treści

Siennica

LTNK 2014

 21 czerwca 2014 roku LTN-K pod wodzą Zbyszka Węgrzynka wyjechało zwiedzać najbliższą okolicę.
Siennica.
 Pierwsza wzmianka mówiąca o wsi pochodzi z XV wieku (Szenica), mówi była to własność rycerza Daćboga. Zgodnie z zapisami w 1526 księżna Anna, w dowód uznania dla Stanisława Siennckiego, lokowała miasto Janów na terenie wsi Siennica.Jednak w spisie pochodzącym z 1564 roku miasto wróciło do poprzedniej nazwy. Przełom XVI i XVII wieku przyniósł miastu dynamiczny rozwój. Spowodowane było licznymi targami i jarmarkami. Jednak wojny kozackie, „potop” oraz pożar w okresie wojen północnych spowodowały upadek gospodarczy miasta.
 Na przestrzeni lat 1749-1760 zostaje zbudowany klasztor i kościół pod wezwaniem NMP. Po kasacji Klasztoru w 1864 roku, w budynkach poklasztornych zaczyna działać seminarium nauczycielskie.
 W 1869 roku za udział mieszkańców w powstaniach antycarskich, Siennica zostaje pozbawiona praw miejskich.
 13 IX 1939 roku, wraz z wkroczeniem do osady wojsk niemieckich, rozpoczyna się bolesny okres dla Siennicy. Pierwszego dnia okupacji, oddział SS stłoczył wszystkich mieszkańców w poklasztornym kościele, a miasteczko podpalił (spalono ok. 80% zabudowań). Mimo takiego pokazu siły, okupantowi nie udało się złamać ducha walki mieszkańców. Przez cały okres trwania okupacji na terenie Siennicy działały: AK i BCh.      87W 1942 roku Niemcy wywieźli do obozów, około 700 mieszkańców pochodzenia żydowskiego. 30 VIII 1944 r. do Siennicy wkraczają oddziały armii czerwonej, w trakcie walk spłonął kościół poklasztorny.

 W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa siedleckiego. W 2009 do wsi została dołączona Stara Wieś.
 Siennica kościół.

 Siennica, muzeum

 W parku za muzeum stoi pomnik poświęcony pomordowanym w 1939 roku. Główna tablica nieczytelna.

Cofnij do strony głównej          Cofnij do wyjazdy
Wróć do spisu treści