Maciejowice gmina - obiekty

Przejdź do treści

Menu główne:

Maciejowice gmina

Miejsca Pamięci Narodowej

 DOMASZEW

Cmentarz wojenny z I wojny światowej położony jest przy Nadwiślance na końcu wsi po prawej stronie jadąc do Warszawy. Na tablicy jest napis: TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE POLEGLI PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ. Jest bardzo zadbany. Prostokąt o wymiarach 25 x 35 m. Ogrodzony płotkiem z desek na drewnianych słupkach. W zachodniej części w centrum drewniany krzyż wysokości ok. 7 m. Pod opieką miejscowej ludności. Brak danych, co do przynależności i narodowości pochowanych tu żołnierzy. Zdjęcia z 2007 r.

 KOBYLNICA
Cmentarz wojenny
Na czarnej tablicy jest napis: TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE POLEGLI PODCZAS PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI. Cmentarz jest częściowo rozkopany. Zachowały się 4 mogiły. Wokół rozrzucone szczątki ludzkie i fragmenty oporządzenia. Stan zachowania tragiczny, część ocalała zadbana.  Opiekuje się nim szkoła z Paprotni. W okresie międzywojennym szkoła opiekowała się cmentarzem żołnierzy polskich z 1920 r. we Wróblach. Po wojnie, albo wskutek pomyłki albo, co bardziej prawdopodobne, ze względów ideologicznych opiekę przeniesiono na w/w cmentarz a cmentarz we Wróblach powoli zanikał i prawie o nim zapomniano (patrz Wróble). Cmentarz leży po prawej stronie Nadwiślanki, jadąc od Maciejowic, około 100 m od asfaltu na wysokości Kobylnicy na zalesionej wydmie.

 MACIEJOWICE
Szkoła
Wieś gminna związana z bitwą pod Maciejowicami, 10 października 1794 roku, pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez gen. Tadeusza Kościuszkę a wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Iwana Fersena.. W wyniku przegranej dla Polaków bitwy do niewoli dostał się ranny naczelnik insurekcji - Tadeusz Kościuszko.
Pomnik, odsłonięty w 1984 wg projektu Stanisława Strzyżewskiego, stoi przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum. Na tablicy jest napis: W HOŁDZIE NACZELNIKOWI NARODU POLSKIEGO TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE. UCZNIOWIE, HARCERZE, NAUCZYCIELE, RODZICE UCZNIÓW W 189 ROCZNICĘ INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ I 40 LWP. MACIEJOWICE 10.X.1983 r.

Rynek

W zachodniej części rynku, na niewielkim placu znajduje się pomnik wg projektu Mieczysława Weltera poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, z napisem: TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE, NACZELNIKOWI NARODU POLSKIEGO I JEGO ŻOŁNIERZOM – W ROCZNICĘ BITWY POD MACIEJOWICAMI – SPOŁECZEŃSTWO MACIEJOWIC. Obelisk wykonany został z metalu, zdobiący go fryz wykorzystuje motyw kos i karabinów. Postawiono go w roku 1976.

  Wjazd

Pomnik, z kosami na sztorc wg projektu Macieja Kysiaka stoi przy wjeździe do miejscowości od strony Sobolewa.

 Żydzi zdjęcia z 2012
Cmentarz położony jest niedaleko stawów w Podzamczu. Jadąc z Maciejowic w kierunku Łaskarzewa mijamy drogowskaz z napisem: ZAKRĘTY
0,5. Następnie skręcamy w pierwszą leśną drogę po prawej stronie. Około 200m od asfaltu po prawej stronie znajduje się mogiła ze zdjęć.

 Kościół
Mogiła leży przy kościele parafialnym po prawej stronie. Na tablicy jest napis:
ŚP. ŻOŁNIERZOM WP POLEGŁYM 15 SIERPNIA 1920 R.
SZER. MICHAŁ JURGA – SZWAD. C.K.M.
ST. UŁAN OTTO SZMYT – SZWAD. TECH.
OSOŚNICKI – UŁAN I PUŁKU
POLEGLI ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY

  W 2014 roku przed kościołem w Maciejowicach w 220 rocznicę bitwy maciejowickiej odsłonięto pomnik poświęcony ludziom, którzy walczyli o wolną Polskę.

 Cmentarz
Kwatera niemiecka na miejscowym cmentarzu parafialnym w jego centralnej części. Kwadrat o wymiarach ok. 10 x 10 m. Granicę wyznaczają polne kamienie, na których wykute są numery jednostek pochowanych tu żołnierzy. W części centralnej kamienny pomnik zwieńczony czterema metalowymi lancami. Na pomniku z jednej strony napis: DEN KAMPFERN VON 1915. Z drugiej strony napis: KAISERL DEUTSCHES MILIT. GOUV. LUKOW 1918. W 2015 roki kwatwrę odnowiono.
Grób żołnierzy polskich leży przy ogrodzeniu od strony Nadwiślanki. W 2012 roku naprzeciwko postawiono nowy pomnik. Pokazałem też kilka innych mogił żołnierskich.

 ORONNE

Mogiła prawdopodobnie żołnierza z II wojny światowej. Aby do niej dojechać od Maciejowic w centrum wsi nie skręcamy na Sobolew, ale jedziemy prosto, początkowo asfaltem a następnie polną drogą. Grób jest w lesie po lewej stronie około 800 m za ostatnimi zabudowaniami. Opiekuje się nim Szkoła Podstawowa w Oronnym.

 PODZAMCZE

Na terenie parku są dwa kamienie poświęcone Tadeuszowi Kościuszce, związane z Bitwą Maciejowicką. Na lewej tablicy jest napis: Pod tym drzewem był opatrywany z ran w czasie Bitwy pod Maciejowicami 10 X 1794 r. Wódz Tadeusz Kościuszko. Z historycznej lipy pozostały tylko te martwe fragmenty pnia. Żywe – rosnące obok lipy to jej odrosty.

 Pogorzelec

Cmentarz leży około 600 m od drogi Maciejowice – Łaskarzew za Pogorzelcem po prawej stronie na skraju lasu niedaleko Rezerwatu „Kopiec Kościuszki”. To był jeden z najbardziej zaniedbanych cmentarzy w powiecie. Jest tu około 10 mogił. Wg relacji mieszkańca wsi to cmentarz żołnierzy austriackich z I wojny światowej. Odwiedziłem cmentarz w styczniu 2011 roku. Okazało się, że jest odnowiony, postawiono około 30 brzozowych krzyży, uformowano mogiły.

POLIK (Pogorzelec?)
Cmentarz żołnierzy niemieckich leży przy drodze Maciejowice – Łaskarzew po prawej stronie między Polikiem a Pogorzelcem. Na tablicy umocowanej na kamieniu jest napis: TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE POLEGLI PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI. Prostokąt ogrodzony płotkiem z żerdzi. Mogiły ziemne dość wyraźne Przy jednym z grobów zachowała się betonowa „poduszka” z napisem: OBERLEUTNANT JORDAN WALTER 10 KOMP. (L-JR) 79 + 6 VIII 1915.
Cmentarz jest zadbany.

  Przewóz 13 września 2015 rodziny i społeczeństwo Maciejowic postawili pomnik pamięci żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Zdjęcia 2015 rok.
  Po drugiej stronie drogi, naprzeciwko pomnika, stoi kapliczka i krzyż. Nieco dalej był cmentarz wojenny, po którym pozostało kilka krzyży. Położono tam też tablicę granitową do stawiania zniczy. djęcia z 2015 roku.

 SAMOGOSZCZ zdjęcia z 2013
Grób nieznanego żołnierz z września 1939 roku leży w lesie na wschód od wsi. Od Nadwiślanki jedziemy drogą obok kościoła do nowowybudowanej kapliczki na początku lasu. Około 100m w lewo (na północ) leży samotna mogiła. Pokazał mi ją p. Zenon Krogulec z Garwolina.

 SAMOGOSZCZ zdjęcia z 2013 i 2015

Przy leśnej drodze od kościoła w Samogoszczy do Lewikowa, kilometr od nowej kapliczki, po prawej stronie leży samotna mogiła ogrodzona drewnianym płotem, Obiekt pokazał mi p. Zenon Krogulec z Garwolina.

 WRÓBLE

Cmentarz leży na wydmie po zachodniej stronie Nadwiślanki. Są tu pochowani żołnierze 15 pułku ułanów wielkopolskich, którzy 15 sierpnia 1920 r. stoczyli zwycięską bitwę z bolszewikami. W okresie międzywojennym opiekowała się nim szkoła w Paprotni. Po II wojnie światowej, prawdopodobnie ze względów ideologicznych, szkoła przeniosła swą opiekę na cmentarz wojenny z I wojny światowej w pobliskiej Kobylnicy a o cmentarzu we Wróblach prawie zapomniano. Po pięcioletnich poszukiwaniach odnalazł go p. Zbigniew Mądry, mieszkaniec Warszawy pochodzący z niedalekiej Kruszyny. Obecnie obiekt jest w trakcie odnawiania. Na bieżącą chwilę (październik 2009) wycięto i oznakowano dojście do cmentarza.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego